تبلیغات
شـــــــــــــــعر - یـک غـزل زیـبا

شـــــــــــــــعر

یـک غـزل زیـبا

گـام بـرمـی دارم اماایـن گـذربیهوده است

تـا کلیــد دل نچرخد فـکـردر،بیهوده است

آه ای گنجشک من درکنج غم هایت بمان

آسـمان وقـتی نباشـد بال وپـربیهوده است

نـاخــدا!پــا ازگـلیـم دوردریـــــاها بـکـش

بـادبـان وقـتی نباشدایـن سـفربیهوده است

کاربـا ابـروکمانان آخـرش رسـوایی است

تـیراگـرازچـشم بـرخیزد سپربیهوده است

مـوج هاافـسارخـودرادست ساحل داده اند

کوشـش دریـای طـوفانی دگـربیهوده است

ای درخت پـیرازقـانون جنگـل ها نترس

ریـشه تادرخاک می ماند تبربیهوده است

 

 

 

شعری از:رضا کرمی

( کتاب: تو را می نویسم )

 

 [ سه شنبه 4 تیر 1392 ] [ 11:35 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]