تبلیغات
شـــــــــــــــعر - خواب

شـــــــــــــــعر

خواب

گرچه می گویند این دنیا به غیرازخواب نیست

ای اجل!مهمان نوازی کن که دیگرتاب نیستبین ماهی های اقیانوس وماهی های تنگ

هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جزآب نیست!ما رعیت هاکجا! محصول باغستان کجا؟!

روستای سیب های سرخ،بی ارباب نیستای پلنگ ازکوه بالارفتنت بیهوده است

ازکمین بیرون مزن،امشب شب مهتاب نیستدرنمازت شعرمی خوانی ومی رقصی،دریغ!

جای این دیوانگی هاگوشهء محراب نیستگردبادی مثل تو یک عمر سرگردان چیست؟

گوهری مانند مرگ اینقدر هم نایاب نیست!...منبع:سه گانهء فاضل نظری

کتاب:اقــلّـیّـــت


[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]