تبلیغات
شـــــــــــــــعر - مـــــــــی پندارم مـــــــــاه!

شـــــــــــــــعر

مـــــــــی پندارم مـــــــــاه!

به نسیمی همه ی راه به هم می ریزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد؟سنگ در برکه می اندازم و می پندارم

باهمین سنگ زدن،ماه به هم می ریزدعشق برشانهءهم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند وناگاه به هم می ریزدآنچه راعقل به یک عمر به دست آورده ست

دل به یک لحظه ی کوتاه به هم می ریزدآه!یک روز همین آه تو را می گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزدمنبع:سه گانه ی فاضل نظری

کتاب:گریه های امپراتور


[ دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ] [ 08:20 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]