تبلیغات
شـــــــــــــــعر - آهــــــــــــــــــو

شـــــــــــــــعر

آهــــــــــــــــــو

پیشانی ام را بوسه زد درخواب هندویی

شایدازآن ساعت طلسمم کرده جادوییشایدازآن پس بود که احساس می کردم

درسینه ام پرمی زندشب ها پرستوییشایدازآن پس بود که باحسرت ازدستم

هرروزسیبی سرخ می افتاد درجوییازکودکی دیوانه بودم مادرم می گفت

ازشانه ام هرروزمی چیده ست شب بویینام تورا می کند روی میزها هروقت

دردست آن دیوانه می افتاد چاقوییبیچاره آهویی که صیدپنجه ی شیری ست

بیچاره تر شیری که صید چشم آهوییاکنون زتو با ناامیدی چشم می پوشم

اکنون زمن بابی وفایی دست می شوییآیینه خیلی هم نباید راستگو باشد

من مایه ی رنج توهستم راست می گوییمنبع:سه گانه ی فاضل نظری

کتاب:گریه های امپراتور
[ جمعه 4 بهمن 1392 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]