تبلیغات
شـــــــــــــــعر - خــــط قـــرمـــز

شـــــــــــــــعر

خــــط قـــرمـــز

  تا شبی روشن کند با نور ماهش بام را

                                                                                                                                           

     آسمان بیرون نهاد از خط قرمز گام را

                                                                          

سعی باطل می کند مهتاب تا روشن کند

                                                                                                                                   

             در پلنگستان حضور حلقه های دام را

                                                                                         

 احتیاجی نیست دیگر بر هجوم گرگ ها

                                                                

         بانگ چوپانان گرفت از برّه ها آرام را

                                                                                  

  با تبر دیشب درختان بر تنِ خود می زدند

      تا   براندازند  رسم چوبه ی اعدام را


شعری ازپدرعزیزم         [ یکشنبه 9 تیر 1392 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]