تبلیغات
شـــــــــــــــعر - نائب زیاره

شـــــــــــــــعر

نائب زیاره

 سـلام ای مهـربان تراز ستاره
بیا بنما به ما قـدری نظـاره

خودت میدانی اینجا غصه داریم
بیـاخوشـحال کن مارا دوبـاره

حضـور مـادرت زهـــرا رسـیدی
به جـای ما بـشو نائـب زیاره

ببـین آقـا، شما اینجا نبودی
پر از نفـرت شده هر پنج قاره

همـه چشـم انتـظار روی مـاهت
نکـن بهـر ظهــورت اسـتـخاره
[ سه شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 12:36 ق.ظ ] [ کوثر شرفی زاده ] [ نظرات() ]